Talep göndermek için tıklayınız
TALEP GÖNDER

Performans Yönetimi

PERFORMANS DEĞERLENDİRME DANIŞMANLIĞI

            Çalışanlarınız yani insan kaynağınız, her ne kadar verdiğiniz işi başarı ile tamamlıyor olsalar dahi, performansları hakkında çok subjektif bir fikre sahiptirler. Kendilerini nasıl geliştireceklerine dair ise genellikle kafaları karışıktır. Bunun sebebi nasıl bir performans sergilediklerine dair, objektif bir ölçüm sonucu görememeleri ve bu sonuç doğrultusunda kendilerini nasıl geliştireceklerine dair rehberlik(koçluk) hizmeti alamıyor olmalarıdır.

            Performans değerlendirme aynı zamanda kanuni açıdan da işletmelerde gereklilik arz edebilmektedir. Performansı yetersiz bulunarak işten çıkartılan çalışanlar, mahkemeye başvurmaları halinde -eğer şirkette geçerli bir performans değerlendirme yapılmıyor ise, 4857nolu iş kanununun 18. maddesi sebebiyle -4857/21. maddesinden faydalanarak işe iade, ya da- 4 ila 8 aylık ücretlerine tekabül eden miktarda- tazminat talep edebilmektedir. Her iki durumunda işletme için olumsuz bir sonuç olduğunu belirtmeye gerek dahi yoktur.

            Şirketler sahip oldukları insan kaynağını verimli bir şekilde yönetebilmek için, öncelikle bu kaynağın performansını ölçmek durumundadırlar. Performans ölçümünün sonucu olarak, sahip olunan insan kaynağı profili ve verimliliği anlaşılmaktadır. Sonrasında ise ihtiyaç duyulan insan kaynağını belirlemek ve sahip olunan kaynağın verimini arttırma çalışmaları yapmak gerekmektedir. Performans değerlendirme ölçümleri ise çok çeşitlidir. 90 derece ve hedef bazlı değerlendirmelerden, yeni jenerasyon 360 derece performans değerlendirmelere kadar pek çok model vardır. Biz bu sistemleri ihtiyacınız doğrultusunda optimum düzeyde kurmaktayız.

            EDİT performans değerlendirme sistemlerinde kaliteyi temsil etmektedir. Bu kalitenin kaynağında ise uzman endüstriyel psikologlardan oluşan kadromuz vardır. İnsan ölçme ve değerlendirmedeki başarımızın temelinde yatan sebep budur.  Endüstriyel psikologlarımız sisteminizi, şirketlerinize ve çalışanlarınıza en uygun şekilde kurmaktadır. Sisteminiz kurulurken öncelikle gerekli analizler yapılmakta, sonrasında analiz sonucu olarak performans değerlendirme kriterleri ve sistemi belirlenmektedir. Örnek bir uygulama yapılmakta ve gerekli kontrollerin ardından, ihtiyaç varsa sistem revize edilmektedir. Sonrasında ise isteğe bağlı olarak performans danışmanlığı verilmektedir.

            Bu sayede çalışanlarınız, hedeflerinin ve beklentilerinizin farkında olarak çalışırlar. Bu hedeflere nasıl ulaşacaklarına ve kendilerini nasıl geliştirebileceklerine dair de net bir fikirleri olur. Bu durum ise şirketinizin verimine artış olarak yansıyacaktır.