Talep göndermek için tıklayınız
TALEP GÖNDER

Eft Uygulamaları Ve Örnekleri

EFT NASIL UYGULANIR?

      Eski çağlara dayanan bir şifa yöntemi olan akupunktur ’da kullanılan meridyen noktaları azaltılarak iğne yerine parmak vuruşu ile uyarılır. Bu noktalara yapılan hafif vuruşların enerji akışına etki ettiği varsayılır. Bu işleme bilişsel çalışmalar da eşlik eder. Sözlü olarak problem ifade edilir. EFT’nin bir diğer yönü ise analitik eğitimlerdeki gibi olayın yaşandığı döneme yapılan regresyonlardır. Olay geçmişte ise o dönemdeki problem ele alınarak çözüm sağlanır.

Bir EFT Uygulama Örneği

      Uygulamada ilk adım problemin bulunması sonra bu problemden yola çıkılarak hissedilen duygunun tespit edilmesidir. Çalışmaya duygu ile başlanılabileceği gibi, düşünce, inanç ve bedensel hisler ile de başlanabilir. Örneğin şikâyet edilen problem verimsizlik olabilir ama bunun altında yatan kaygı/endişe onunda altında korku duygusu olabilir. Bu şekilde direk korku ile çalışılabilir. Korku duygusu ile çalışılırken, çalışma bir adım daha ileri giderek daha önce bu duyguya güç veren deneyimler bulunur. Bu deneyimler sonrasında yerleşen inançlar üzerinde çalışılır. Çoğunlukla öğrenilmiş hatalı inançlar tekrar bilinçli bir bakış düzlemine getirildiğinde duygu beden ve zihin üzerindeki eski etkisini yitirecek ve normal fonksiyonuna geri dönecektir. Tabi bu işlemlerin bu düzeyde yapılabilmesi için profesyonel yardıma ihtiyaç duyulabilir.

      Çalışma derinleştikçe ve ilerledikçe danışanın sunduğu her problem için benzer bir sistematik takip edilebilir. Bu da problemin kaynağının bulunması yani problemle ilişkili olan geçmişte yaşanan olumsuz olaya gidilmesi ve bu olaydaki olumsuz duygunun bulunması ve boşaltılması ve bu duyguyu besleyen hatalı inançlarla çalışılarak yeni bir bilinçli bakış kazandırılması şeklinde ilerlenir.

      Problemim kaynağını bulmaya yardımcı sorular: Örneğin problem: Yapması gereken işlere odaklanamıyor, çalışamıyor dikkati dağılıyor ve sonuçta huzursuzluk ve kaygı yaşıyordur.

      Bu problemi ilk defa ne zaman yaşamıştınız? Geçmişte bu duyguyu içinde barındıran bir olay yaşadınız mı? Sizi şu anki gibi etkileyen (aynı sonuçları üreten) bir olay başınıza geldi mi?

      Yaklaşım şu şekilde olabilir… Şimdi o ana tekrar gidin… İşinizin başındasınız neler yapıyorsunuz? Orada hissettiğiniz olumsuz duygular neler? Her şeyde önce duyguyu buluyoruz. Duyguyu bulamaz isek düşünce yada semptom ile başlıyoruz.. Semptomdan bu problemin altında yatan temeldeki duygulara ulaşmaya çalışıyoruz. Sonra semptomun altındaki her bir duygu bir masa gibi düşünülecek.. Bu duygularında ayakları (duyguyu destekleyen inançlar, düşünceler ve diğer duygular) tek tek kırılacak..

      Yapmanız gerektiğini düşündüğünüz işlerinizi yapamadığınızda ne hissediyorsunuz? Bu duygu nedir? ----Yanıt suçluluk olabilir. Ya da -Yetersizlik, korku veya kendime güvensizlik çıkabilir.

(örneğimiz suçluluk olduğu için kendinizi suçlu hissettiğinizi varsayalım)

Soru- Kendinizi suçlu hissettiğiniz o anı hatırlayın… Neler oluyor?

Yanıt- Cesaretim kırılıyor.. Dağılıyorum… Dikkatimi toplayamıyorum… Yapmam gereken işler dururken ben bir şey yapamadan günler geçiyor. bir türlü verimli olamıyorum.. bir ilerleme olmadan akşam oluyor içimi bir pişmanlık kaplıyor..

Giriş: Kendinizi suçlu hissettiğiniz o ana gidin.. Yaşadığınız olayı hatırlayın.. O andaki hissettiğiniz bu suçluluk duygusunu şimdi tekrar hissederek ve yaşayarak parmaklarla vururken sözlerimi tekrar edin.. Başlangıç: (Yazdığın elle vuruyorsun)

Karate noktası: EFT’ye setup denilen başlangıç ve kurulum cümleleri söylenilerek başlanır. Bu cümle tasarlandıktan sonra üç defa tekrar edilir.

·  Karate noktası: Bu suçluluk duyguma rağmen kendimi seviyorum ve onaylıyorum….

·  Karate noktası ikinci kez: Bu suçluluk duyguma rağmen kendimi olduğum gibi kabul ediyorum….

·  Karate noktası üçüncü kez: Bu suçluluk duyguma rağmen kendimi tamamen ve derinden kabul ediyorum.

      Setup cümleleri tamamlandıktan sonra bedendeki diğer EFT vuruş noktalarına vuruş ifadeleri tekrar edilerek turlama yapılır.

Baş tepe noktası: Bu suçluluk duyguma rağmen

Alın kaş üstü: Bu suçluluk duyguma rağmen

Göz kenarı: Bu suçluluk duygusuna rağmen kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Canım sağ olsun… Suçlu olabilirim.. olsun.. Yine de kendimi olduğum gibi kabul ediyorum…

Gözaltı: Burun altı: Bu suçluluk 6. Çene: 7. Köprücük kemiği, 8. Koltuk altı, 9. Alt sol kaburga, 10. Bilekler:, Bu suçluluk..

Parmak uçları: Et ve tırnak arası parmak uçları

Başparmak: Bu suçluluk duyguma rağmen kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Kendimi suçluyor olabilir canım sağ olsun…. Bu suçluluk duyguma rağmen kendimi derinden ve tamamen kabul ediyorum.

İşaret parmağı:

Orta parmak:

Yüzük parmağı: Bu suçluluk

Serçe parmak: Bu suçluluk

En son iki parmağımın (serçe ve yüzük) uzantısının arasındaki boşluk: Vuruyorum.. Ben kendimi affediyorum..

-Kendinizi hangi oranda affederseniz affedin bu güzel bir şey ve devam ediyorsunuz…

Göz hareketleri ve mırıldanma.. Serçe ve yüzük boşluğuna vurmaya devam ederken gözlerimi kapatıyorum… Açıyorum… / Sağ aşağı bakıyorum…Sol aşağı bakıyorum.. / Gözümü kocaman bir daire yapıyorum (saat yönünde)..Ters yöne bir daire yapıyorum..

Sonra “sağ beyin için bir melodi mırıldanıyorum… … hıhıhııııı hııı hıııııı hııııı / “Sol beyin için beşe kadar sayıyorum”… 1, 2, 3, 4, 5, … Tekrar mırıldanıyorum… (hıhıhııııı hııı hıııııı hııııı)

Hızlı bir kısa tur tekrar.. Bu suçluluk duyguma rağmen / Bu suçluluk duyguma rağmen kendimi derinden ve tamamen kabul ediyorum / kendimi onaylıyorum / Bu duyguya rağmen… Kendimi suçlu hissetmeme rağmen… Kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Ben kendimi affediyorum…

Bu şekilde bitirdikten sonra ..Bir derin nefes alıyoruz.. ve yavaşça veriyoruz..

Çok güzel.. bir derin nefes alın..(Derin nefes..Nıfffffffff.. Nefesi bırak.. haaahhhh)

Bütün bunlardan sonra kendinize tekrar sorabilirsiniz… Hala ne kadar kendinizi suçlu hissediyorsunuz?

Tüm suçluluk duygusu bir seferde temizlenemeyeceğine göre, bu duygunun sizi rahatsız etme düzeyi iyice düşene kadar EFT turlarına devam edebilirsiniz.

EFT'nin Etkili Olduğu Alanlar

      EFT bir sağaltım yöntemi olarak analiz edilecek olursa, diğer eğitim yöntemlerine göre etki açısından daha hızlı denilebilir. Uygulama doğru bir şekilde yapılır ve gerçekten problemin kaynağına ulaşılırsa sonuçlar hemen uygulama esnasında görülmeye başlanır. İkinci olarak EFT’nin bir yan etkisi yoktur, güvenli bir şekilde uygulana bilinir. Her yerde, her zaman uygulama yapılabilir. Her sorun ve davranış için uygulanabilir. Bazen sonuç alabilmek için ısrarcı olmak, sorunla ilgili bilinçli bir bakışa ulaşmış olmak gerekebilir.

·   Bağımlılıklar (yemek, alkol, sigara, uyuşturucu)

·  Çeşitli negatif duygular  (öfke, üzüntü, keder, özlem, kıskançlık, suçluluk, korku, güvensizlik, nefret vs.)

·  Endişe, kaygı, evham, gerginlik, anksiyete bozuklukları, stres, benlik saygısı düşüklüğü,

·  Psikolojik bozukluklar; korkular ve fobiler, saplantılar, panik atak, anksiyete bozukları, sosyal fobi, utangaçlık vs.

·  Depresyon, üzüntü, keder, kötü anıları temizleme, mutsuzluk, boşluk hissi, amaçsızlık gibi ruh durumlarını yeniden düzenleme ve yeni bir bakış kazanma gibi

·   Kilo problemleri, yeme bağımlılıkları (çikolata gibi), sigara, alkol bağımlılıkları

·  Travma sonrası stres, duygusal travmalar, kaza, taciz, terk edilme, işini kaybetme ve diğer kayıplarda

·  Fiziksel ağrılar, sırt ve bel, karın ve mide ağrıları

·  Bedensel problemler; alerjiler, kabızlık, cinsel sorunlar, vs.

·  Olumsuz inançlar; sevilmediğine, beceriksiz olduğuna, yapamayacağına, başaramayacağına, istediği başarıyı yakalayamacağına inanç gibi

·  Kişisel gelişim; af, sevgi, dinginlik, kendini kabul, başkalarını olduğu gibi kabul, huzurlu hissetme, vs. gibi alanlarda

·  Davranış değiştirme ve performans artışı sağlamada; Günlük yaşamı yeniden düzenleme, yeni bir alışkanlık kazanma, bir alışkanlığı terk etme, spor yapabilme, hafıza, disiplinli çalışma, bir hedefe odaklanma vs. gibi alanlarda